സോണഗാച്ചിയിലെ ദൈവവും മനുഷ്യരും

ഇന്നലെ ഗൂഗിള്‍ പണിമുടക്കിയത് കാരണം അഗ്രഗേറ്ററുകളില്‍ വന്നില്ല

സോണഗാച്ചിയിലെ ദൈവവും മനുഷ്യരും എന്ന കവിത ഇവിടെ വായിക്കാം

Comments

  1. ഇന്നലെ ഗൂഗിള്‍ പണിമുടക്കിയത് കാരണം അഗ്രഗേറ്ററുകളില്‍ വന്നില്ല

    ReplyDelete
  2. നിസ്സംഗരരാ‍യ മനുഷ്യര്‍

    ReplyDelete

Post a Comment

പലവട്ടം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാന്‍
ബ്ലോഗറിന്‍ ഔദാര്യത്താല്‍
ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ
പോയില്ലേ........:-)

Popular posts from this blog

ഒരു പ്രവാസിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

പുഴ പറയാതിരിക്കുന്നത്.....

ബ്ലോഗ് പൂട്ടിയിടുന്നു